«Βικτώρ ή τα παιδιά στην εξουσία», στο Θέατρο Τέχνης!


victor_2017_01_001

Η κρίση συνίσταται ακριβώς στο γεγονός ότι το παλιό πεθαίνει και το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί: σ’αυτό το μεσοδιάστημα εμφανίζονται ταSource link