Δήλωση του Γιάννη Γλέζου για το νέο Σωματείο ΑΣΜΑ 450+


ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÌÅ ÈÅÌÁ . "ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÁ ÓÔÏ  ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ" (ICON PRESS / ÊÙÓÔÁÓ ÌÐÁËÔÁÓ)

Σας κοινοποιούμε τη δήλωση του συνθέτη, προέδρου της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Γιάννη Γλέζου με αφορμή τη σύσταση του νέου Σωματείου ΑΣΜΑ 450+, όπως ανακοινώθηκεSource link