“Η Βοσκοπούλα”, ένα γκόθικ παραμύθι, στο Θέατρο Νέου Κόσμου (Δώμα)


voskopoula_theater_2018_01_001

Ένας βοσκός συναντά στην εξοχή μια πανώρια βοσκοπούλα και λιποθυμά χτυπημένος από την ομορφιά της. Ένα έργο για μια εποχή που οιSource link