Μουσικοί κύκλοι στο πλαίσιο των Αισχυλείων 2107 στο Παλαιό Ελαιουργείο από τις 22 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου!


TROIS_FEMMES_2017_09_005_aisxileia

Στο πλαίσιο των Μουσικών Κύκλων 2017 που παρουσιάζει το φεστιβάλ “Αισχύλεια” του Δήμου Ελευσίνας, παρουσιάζονται από τις 22 Σεπτεμβρίου ως τις 2Source link