Ο Σωκράτης Μάλαμας, με αγαπημένα και επερχόμενα τραγούδια, στη Θεσσαλονίκη!


malamas_live_2016_09_001

Κοινή παραδοχή. Ο Σωκράτης Μάλαμας είναι μία σχολή από μόνος του. Μοναδικός στην ερμηνεία. Μοναδικός στη σύνθεση. Μοναδικός στη γραφή και οπτικήSource link