Νίκος Οικονομόπουλος Live Στο Θέα 16/10/2015

Νίκος Οικονομόπουλος Live Στο Θέα 16/10/2015


Ένας από τους καλύτερους καλλιτέχνες και ιδιαίτερα στο λαϊκό τραγούδι.ΑΠΛΑ ΦΩΝΑΡΑ !!!!