Ο ΚΙΑΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΤΟΝ ΥΜΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ

Ο ΚΙΑΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΤΟΝ ΥΜΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ