Αννα Βισση – TOP 40 μπαλάντες, #annavissi40years1 Δε θέλω να ξέρεις
2 Δώδεκα
3 Γκάζι
4 Απαγορευμένο
5 Μαύρα γυαλιά
6 Θάνατος είναι η αγάπη
7 Ό,τι μου ζητήσεις
8 Αυτή τη φορά
9 Παραλύω
10 Μην ψάχνεις την αγάπη
11 Πιο κοντά
12 Ο πόνος της αγάπης
13 Μια αγάπη φωτιά
14 Πράγματα
15 Τελευταίος χορός
16 Δρόμος
17 Θιβέτ
18 Μεθυσμένη πολιτεία
19 Ο τελευταίος σταθμός
20 Εκεί
21 Παράγραφος 62
22 Τα μαθητικά τα χρόνια
23 Η μουσική του ανέμου
24 Κάνε κάτι
25 Απόλυτο κενό
26 Κλείνω τα μάτια
27 Χ
28 Υπερβολές
29 Μου ανήκεις
30 Ελένη
31 Να τον αγαπάς
32 Πάλι για σένα
33 Σε σκέφτομαι συνέχεια
34 Everything
35 Έρωτά μου άπιστε
36 Αγάπη και μίσος
37 Άδικα
38 Εφημερίδες
39 Η πιο μεγάλη απάτη είναι ο έρωτας
40 Σε θυμάμαι

source