* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΠ ΡΟΚ *2029 *** ΤΑΜΤΑ *** 2 *** ΘΑΡΡΟΣ ”Η ΑΛΗΘΕΙΑ ****** ΣΙ ΝΤί = ΘΑΡΡΟΣ ”Η ΑΛΗΘΕΙΑ ***
*** ΕΚΘΕΤΗΣ = ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ***

source