Σάκης Ρουβάς – Θα ‘μαι μια ζωή – Live – [ Στιχοι ] ♥



I made some mistakes wih the pictures. .:(
But 0kay!:)

LyriCs :

Μια ζωή μαζί
Together for a lifetime

Θα ‘μαι μια ζωή δίπλα σου εγώ
I’ll be next to you for a lifetime
Να μη σου συμβεί τίποτα κακό
In order not to happen something bad to you

Φοράς αυτό το τζην που αγαπώ
You’re wearing this jean that I love
Κι εγώ γυρνώ στα παλιά
And I return to the past
Στιγμές πολλές μαζί στη βροχή
Many moments together in the rain
Καλά σε ξέρω, καλά με ξέρεις
I know you well, you know me well
Γιατί απλά στο δρόμο αγκαλιά καιρό σε κρατώ
Cause simply I hold you in my arms in the street since a long time

Θα ‘μαι μια ζωή δίπλα σου εγώ
I’ll be next to you for a lifetime
Να μη σου συμβεί τίποτα κακό
In order not to happen something bad to you
Θα ‘σαι μια ζωή δίπλα μου εσύ
You’ll be next to me for a lifetime
Ό,τι κι αν συμβεί θα ‘μαστε μαζί
Whatever it happens, we’ll be together
Μια ζωή
For a lifetime

Σκιές, φωνές, ζωής αλλαγές
Shadows, voices, changes of life
Μα εμείς κρατάμε γερά
But we hold toughly (we bear)
Προτού μου πεις αυτό που θα σκεφτείς
Before you tell me this that you’ll think
Καταλαβαίνω, σε προλαβαίνω
I understand, I catch you up
Γιατί απλά στο όνειρο που περπατάς, περπατώ
Cause simply in the dream that you walk, I walk too

Θα ‘μαι μια ζωή δίπλα σου εγώ
I’ll be next to you for a lifetime
Να μη σου συμβεί τίποτα κακό
In order not to happen something bad to you
Θα ‘σαι μια ζωή δίπλα μου εσύ
You’ll be next to me for a lifetime
Ό,τι κι αν συμβεί θα ‘μαστε μαζί
Whatever it happens, we’ll be together
Μια ζωή
For a lifetime

Θα ‘μαι μια ζωή δίπλα σου εγώ
I’ll be next to you for a lifetime
Να μη σου συμβεί τίποτα κακό
In order not to happen something bad to you
Θα ‘σαι μια ζωή δίπλα μου εσύ
You’ll be next to me for a lifetime
Ό,τι κι αν συμβεί θα ‘μαστε μαζί
Whatever it happens, we’ll be together

Φεύγουν οι εποχές, μα εμείς εδώ
The seasons go away, but we (are) here
Ζήτα μου ό,τι θες, όλα τα μπορώ
Ask from me what you want, I can (do) everything
Θα ‘σαι μια ζωή δίπλα μου εσύ
You’ll be next to me for a lifetime
Ό,τι κι αν συμβεί θα ‘μαστε μαζί
Whatever it happens, we’ll be together
Μια ζωή
For a lifetime
Εγώ κι εσύ μαζί
I and you together
Μια ζωή
For a lifetime

__________________

Enjoy itt♥ ♥

source